EGYEDI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

Carbon Compakt projekt

A Hárs Kompaktház Kft. a balatonvilágosi Mathiasz Innoparkban karbonsemleges kompaktház (Carbon compact) kifejlesztését valósítja meg 2020-ban.  A tevékenység egy olyan építészeti fejlesztés, aminek az eredménye egy innovatív, üzemben előregyártott, modulos, közúton szállítható karbonsemleges kompaktház. A fejlesztés során az egyik fő cél, hogy az épület teljes életciklusa alatt a karbonlábnyoma pozitív maradjon. Épületek esetében a teljeskörű karbonlábnyom számítás ad pontos eredményt a klímaváltozással kapcsolatos környezetterhelésére (Whole Life Carbon Profiling). A részletes vizsgálat az épület egész élettartamára vonatkozó CO2 -emisszióját számolja ki. Ebbe beletartozik az alapanyag kitermelése, gyártása és szállítsa, az épület kivitelezése (szállítás, telepítés), az üzemeltetés (karbantartás, javítás, csere, energiahasználat) és az élettartama végén, az elbontása és újra hasznosítása. Ennek elérése érdekében a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

A tervezési fázisban már olyan alapanyagok vizsgálata és kiválasztása a cél, amiknek a beépített energiatartalma alacsony, valamint pozitív, vagy közel nulla az emissziójuk. Másik lehetőség a működtetési energiaigény nullára csökkentése. Ez elérhető a ház megfelelő szigetelésével, úgynevezett passzívház létrehozásával. Az A++ energiaigényű passzívházak extrém szigetelési módszerekkel minimalizálható az épületszerkezeteken keresztül történő téli hőveszteség, továbbá hővisszanyerő szellőztető berendezéssel a légcsere révén adódó hőveszteség, és kihasználható a passzív napenergia, valamint a ház használói által termelt hőnyereség. További energia és idő spórolható a házak kompakt, előregyártott mivoltából kifolyólag. A kontrollált üzemi körülmények között előállított készház szállítva érkezik a telepítési helyszínére, ahol az átadási munkálatok a lehető legkevesebbre vannak csökkentve. A szállítás és az emeléstechnika megtervezése is célja a projektnek, amiben a közúti és vasúti szállítási lehetőségeket is számba veszik. A karbonlábnyom további javítása érdekében a passzívházon túlmutatva, aktívház megalkotása a cél. Az aktívház több energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, így termeli vissza az előállításához szükséges energiát. Hogy ez elérhető legyen, korszerű hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer, napelem és napkollektor rendszer, és egyéb okos szellőztetési, árnyékolási és megújuló energiatermelési megoldások vizsgálata és betervezése indokolt. További kutatási cél a piacon fellelhető „okosház” megoldások vizsgálata, amikkel tovább lehet javítani az energiafelhasználást. A ház önálló, szigetüzemű működésének lehetőségét is kutatni fogjuk.

A projekt végső célja egy legalább 3 egységből álló legalább bruttó 90 m2-es prototípus létrehozása, ami a fentebb említett követelményeknek megfelel. Ezt a prototípust utána egy 1 hónapos tesztidőszak során vizsgálják, hogy a tervezett energiatermelési és fenntarthatósági követelményeknek megfeleljen. A projekt eredményeként számításokkal alátámasztott gyártmánytervek és prototípus jön létre.  A projekt innovációtartalma az előbbiek alapján a ház karbonsemlegessége mellett az üzemben előre- és sorozatban gyártott mivolta.